Lista przedmiotów zabronionych:
Kurier nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających:

Antyki,
Azbest,
Artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu,
Artykuły tekstylne,
Bagaż pozostawiony bez opieki,
Biologiczne i medyczne próbki,
Biżuteria, metale szlachetne i kamienie,
Broń palna i amunicja, kompletne lub w częściach,
Dokumenty osobiste (z wyjątkiem wysyłek do USA),
Dzieła sztuki,
Futra,
Herbata,
Kawa,
Kość słoniowa i produkty z kości słoniowej,
Leki wymagające specjalnych warunków przewozu,
Lekarstwa i produkty farmaceutyczne,
Materiały pornograficzne,
Metale szlachetne i kamienie,
Napoje alkoholowe,
Narkotyki i substancje psychotropowe,
Nasiona,
Pieniądze, gotówka, papiery wartościowe i inne dokumenty o charakterze płatniczym,
Plany / rysunki techniczne, projekty architektoniczne,
Produkty naftowe,
Produkty zwierzęce,
Rośliny,
Skóry zwierząt (niedomowych),
Towary / materiały niebezpieczne i łatwopalne,
Towary chemicznie i biologicznie aktywne,
Tytoń i wyroby tytoniowe,
Woda kolońska i perfumy,
Znaczki pocztowe o wysokiej wartości,
Żywe zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce, również prochy,
Żywność.


Kurier nie przyjmie również innych towarów, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki oraz, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.