Protokół reklamacyjny:
Reklamacja powinna być zgłoszona w odpowiednim terminie i czytelnie wypełnione przez zgłaszającego wszelkie informacje zawarte są w regulaminie.

POBIERZ zgłoszenie reklamacyjne
Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres:
ECL
Bartnicza 7a
82-300 Elbląg